Zona visokih vibracija

Zona visokih vibracija
Unsplash/Christopher Burns

U jednom od prethodnih tekstova dotakla sam se ovlaš Hokinsove emocionane skale. Koliko se sjećam tad sam napomenula da je to tema koja koliko zahtijeva toliko i zaslužuje zasebnu priču. Iako današnji tekst neće biti isključivo o emocinalnoj skali koju je Dejvid R Hokins predstavio u svojoj knjizi "Sila nasuprot moći", definitivno će približiti navedenu temu.

Kao što svi znamo emocije koje osjećamo možemo kategorizovati kao pozitivne i negative. Izmedju ove dvije krajnosti nalazi se čitav spektar različitih emocija. Svaka od tih emocija ima sopstvenu vibraciju. Emocije koje kategorišemo kao negativne su emocije koje imaju izuzetno  nisku vibraciju, dok su pozitivne emocije visoko vibrativne. Jednostavno je, što je emocija negativnija njena vibracija je niža i obnuto, što je pozitivnija vibracija je visočija.

Da bi smo jasno uvidjeli razliku izmedju ova dva spektra emocija reći ću da su emocije stida, krivice, bespomoćnosti, apatije, tuge, ljutnje, bijesa itd emocije koje su ekstremno nisko vibrativne dok su emocije poput entuzijazma, radosti, mira, ljubavi, zahvalnosti, sreće itd emocije koje veoma viskoko vibriraju. Posljedično nisko vibrativne emocije nas slabe dok nas visoko vibrativne emocije jačaju.

Sve ovo većini ljudi ne bi bilo pretjerano zanimljivo da upravo emocije i njihova vibracija ne utiču na to kako naš život izgleda. Ljudi u kojima vladaju emocije niskih vibracija žive potpuno drugačije realnosti nego ljudi koji su na emocionalnoj skali visoko. Razlike u pojmanju svijeta i realnosti u kojoj žive su enormno velike izmedju ove dvije grupacije. Neću pretjerati ako kažem da ono što je svakodnevnica za ljude na visokim vibracijama onim na niskim djeluje kao iz domena fantastike.

Da bi što uspješinije dočarala koliko vibracija utiče na stanje stvarnosti opisaću zaključke jednog svetski poznatog i priznatog naučnog eksperimenta. Naime, ustanovljeno je da u identičnim uslovima rezultati ponovljenog eksperimenta zavise od očekivanja osobe koja vrši eksperiment. Dakle, identični eksperiment je na identičan način uradjen u identičnim uslovima ali su razultati bili različiti jer je osoba koja vrši eksperiment svjesno promijenila svoje misli. Supstanca eksperimenta je drugačije reagovala uslijed drugačijih misaonih vibracija.

Vibracija kreira realnost koju živimo.

Emocije niskih vibracija kreiraju realnost koja nije prijatna za život. Provodeći život u emocijama niskih vibracija nemamo svijest o svojoj moći i uticaju na kreiranje realnosti. To je život konstantne borbe. Imamo osjećaj da je moć nad našim životom povjerena nekoj većoj, loše nastrojenoj sili koja nas konstanto kažnjava za znane i neznane grijehe. Pogled na realnost je pesimističan i pun nepovjerenja a na dobre stvari gledamo kao da su previše dobre da bi bile istinite. Nema se vjere da život može biti bolji.

Medjutim dobra vijest je da se iz domena niskih vibracija može preći postepeno na visočije. Ako bi ste me zapitali šta smatram da je presudno da osoba predje iz nižih u visočije vibracije rekla bih vam da je to njena vjera da je to moguće i voljnost da pokuša. Bez ta dva elementa bojim se da napredak nije moguć. Ono što može demotivišuće djelovati je da nije lako sa niskih vibracija odmah doći na visočije. To je postepeni proces.  Slika koja to može dobro ilustrovati je da ne možemo sa prvog stepenika doći odjednom na deseti, već moramo postepeno ići jedan po jedan.

Prije nego što predjem na konkretne savjete kako podići svoju vibraciju tj kako probuditi u sebi emocije koje visoko vibriraju osvrnuću se kako zapravo izgleda život visoko vibrativnih ljudi.

Prije svega to je život konstantnih sinhroniciteta. Sinhroniciteti predstavljaju splet srećnih okolnosti koje djeluju kao slučajnosti. To su oni momenti kad sve što je potrebno dolazi samo od sebe na način na koji nam najbolje odgovara. Sve se dešava u našu korist. S obzirom da je visoko vibrativno stanje sinonim za pozitivne emocije to znači da je to stanje velikog entuzijazma i optimizma. Bivajući na tom nivou tad imamo veliku volju za životom i stvaranjem jer na svakom koraku okolnosti su nam naklonjene. 

Visoke vibracije su stanje u kojem ne samo da vjerujemo nego i konstantno dokaze dobijamo da smo upravo mi ti koji kreiramo svoju realnost. Zamisli se lako sprovode u djela jer visoke vibracije privlače okolnosti koje istovjetno vibriraju i time sve lako biva manifestovano u pojavnu realnost. Postajemo svjesni svog uticaja na život kakav živimo i svesno se tim koristimo. Bivajući na visokim vibracijama dobijamo sve što želimo a dolazi nam i obilje o kojem čak i ne mislimo. Visoke vibracije su magnetične.

Načini kojima se može povećati vibracija su bezbrojni jer svi mi sami znamo šta je to što čini da se dobro osjećamo, jer kad se dobro osjećamo vibriramo visoko. Ipak postoje odredjene metode koje na svakog, bez izuzetka djeluju.

Prije nego ih nabrojim napomenuću da je naš um više naštelovan na negativno nego na pozitivno. To znači da je negativnost i niska vibracija naše uobičajeno stanje, tako da krenuti na put dizanja vibracije u početku može biti malo naporan posao jer će um težiti da nas vrati na ono na šta je navikao. Tu  moramo istrajati dok malo po malo pozitivnost ne postanje naše prirodno stanje.

Provjerene metode za dolazak na nivo visokih vibracija su:

Zahvalnost

Zahvalnost predstavlja jednu od najmoćnijih metoda za podizanje sopstvene vibracije. Kad smo zahvalni na svemu što imamo u nama se bude moćne pozitivne emocije koje visoko vibrirajući privlače još više razloga na kojima ćemo biti zahvalni. Vrlo je jednostavno, što smo više zahvalni konstantno ćemo pronalaziti nove razloge da budemo zahvalni i tome, ako se istraje, nema kraja.

Obilje

Iako nismo toga najčeće svjesni mnogo smo više fokusirani na nedostatak i nemanje nego na obilje i imanje. Sa lakoćom primjećujemo šta je to čega nemamo dok ono čega često u izobilju imamo nismo ni svjesni. Fokusiranost na obilje je misaona vježba kojom svoj um disciplinujemo da bude striktno na obilje u najširem mogućem smislu fokusiran. A obilje je svuda oko nas. Priroda pojavne realnosti je obilje. Nema toga u našem svijetu čega u izobilju nema a mi ukoliko ostanemo istrajni u fokusu dovodimo obilje i u svoju stvarnost.

Željeno

Fokusiranost na ono što je željeno i na ono što nam se dopada vezano za nas, naš život, druge ljude i generalno stvarnost je visokovibrativna praksa koja čini čuda. Kad se u svojim mislima držimo svega onog što nam se dopada i što želimo, bez upada negativnosti, naše raspoloženje raste jer bivamo preplavljeni pozitivnim emocijama. Vibracija proporcionalno raste privlačeći mogućnosti da sve ono što nam se svidja imamo sve više i više i da ono čega još uvijek nemamo dobijemo.

Pružanje

Pružanje predstavlja istinsku prečicu do svega što želimo imati. Pružajući nematerijalnu i materijalnu vrijednost mi zauzimamo stav koji poručuje da samo onaj koji svega ima u izobilju može i pružati u neograničenim količinama. Što više svega pružmo to postajemo snažniji i receptivniji kanal kroz koji Univerzum šalje blagoslove na ovaj svijet. Pružanje je praksa koja usrećuje one kojima je pruženo ali sreća koju osoba koja pruža osjeća je istinski nemjerljiva.