Pokazatelji visine svijesti jedne nacije

Pokazatelji visine svijesti jedne nacije
Unsplash/Noah Buscher

Mi ljudi smo skloni ne bi li zadovoljili sopstveni ego da smatramo da smo bolji nego što jesmo. Načini koji nam služe da bi smo izvukli osjećaj sopstvene vrijednosti su bezbrojni. Tako pripadnici neke nacije mogu smatrati da su baš zato što su pripadnici upravo te nacije bolji od drugih. Isto tako možemo smatrati da ukoliko smo odredjene vjeroispovjesti posjedujemo monopol na božansku istinu. Naša religija ne može a da ne bude istinistija, ispravnija i bolja od svih ostalih. 

Kao balkanski narodi posebno smo skloni tome da preuveličavamo svoje vrijednosti a da za svoje mane ostajemo bezočno slijepi. Na svakom koraku srećem ljude koji su do kostiju ubijedjeni da ih njihova nacionalna pripadnost ili religijska orijentacija čini posebnom sortom ljudi. Osjećaj ponosa bez pokrića kao da se posisa sa majčinim mlijekom. Provedemo tako život vidjeći iluzornu vrijednost koja nema nikakve vanjske manifestacije.

Upravo nedostatak vanjske manifestacije vrijednosti trebao bi da posluži kao alarm da se zapitamo koliko zapravo vrlina posjedujemo a koliko smo ih umislili. Narodi koji poseduju istinsku vrlinu uspijevalu da imaju uredjeno društvo. To se ogleda u sledećim segmentima:

Obilje

Društvo koje funkcioniše na konstruktivnim temeljima ne može a da ne prosperira jer obilje kako na kolektivnom tako i na individaulnom nivou jeste stanje uma. Obilje vibrira veoma visokom vibracijom. To znači da stanje uma mora biti izuzetno visoko razvijeno da bi se u spoljašnjosti manifestovalo obilje. Narodi koji žive u obilju imaju visoko razvijeno stanje svijesti. Obilje u svim svojim oblicima manifestovano u fizičkoj realnosti je potvrda da odredjena nacija posjeduje istinsku vrlinu.

Pacifizam

Isto kao što obilje signalizuje visoko razvijenu svijest tako i pacifizam predstavlja jedan od najvećih pokazatelja da je odredjena nacija razvijena. Sklonost ka agresiji je pokazatelj veoma niskih vibracija i nerazvijene svijesti. To znači da narodi koji su skloni ratu vibriraju veoma nisko i imaju ograničeno stanje svijesti. Visoke vibracije i nasilje ne mogu da postoje u isto vrijeme. Što je nacija više orijentisana ka miru to je bliža visoko vibrativnim stanjima svijesti.

Zaštita životne sredine

Nacije visoko razvijene svijeti na prirodu gledaju kao na živ organizam čije zdravlje uslovljava kvalitet njihovog života. Zaštita životne sredine je jedan od najvažnijih imperativa jer što je visočije razvijena svijest to je manje želje da se okruženje uništava. Visoko razvijene nacije planski i programski rade na tome da prirodna sredina osjeća najmanji mogući efekat negativnog ljudskog uticaja.

Zaštita životinja

Nacije koje imaju organizovanje sisteme koji se bave zaštitom životinja vibriraju na visokim nivoima. Takve nacije gajeći enormno saosjećanje ka živim bićima ne mogu svjesno da im nanose patnju i zato se trude da u najvećoj mjeri životinje budu zaštićene. Okrutnost i nedostatak saosjećanja prema životinjama govori o veoma niskom nivou razvoja svijesti.

Iako se objektivno ne može reći da u ovom momentu postoje nacije koje stopostotno ispunjavaju ove uslove sve je više i više pojedinaca koji polako ali sigurno formiraju grupe koje vibriraju visokim vibracijama i noseći novo stanje svijesti mijenjaju planetu na bolje.

.....................................................

Ukoliko vam je ovaj tekst pomogao znanje možete proširiti, čitajući i sledeće:

Sav taj ego...

Istina kao krah ega