Prečica do svega što ste ikad željeli

Pomislili bi ste da je najlakši način imanja svega što želite taj da što više svega zadržite za sebe. Ali da li je to zapravo tako? Rekla bih da ne. Upoznajte paradoksalni princip prirode naše fizičke realnosti.

Prečica do svega što ste ikad željeli
Unsplash/Katherine Hanlon

Priroda naše realnosti je obilje. To što vi ne posjedujete sve što ste ikad željeli ne znači da to ne postoji i da to neko drugi ne posjeduje. Razlika izmedju vas koji ne posjedujete to što želite i osobe koja to posjeduje je taj da je ta osoba veći i snažniji magnet kojim privlači to što želi. Taj isti magnet postoji i u vama ali je zamagljen težinom ograničavajućih uvjerena. Što više uvjerenja otpada to je vaš magnet jasniji, snažniji i magnetičniji.

Metoda da postanete što magnetičniji za privlačenje obilja i blagoslova ima bezbroj. Medjutim jedna je posebno djelotvorna. Može se čak nazvati prečicom do svega onoga što želite. Ta prečica se naziva dijeljenje, pružanje, davanje. Čega, pitaćete se? Svega!! Sve što možete pružiti pružite. Budite izvor svega što vam fali. Pronadjite u sebi ono što želite da vam drugi pruže i pružite to njima.

Već smo naučili da spoljašnja realnost je odraz visine vaše vibracije. Vibracija imanja se u spoljašnjoj realnosti manifestuje kao davanje, pruzanje i otvorenost, dok se vibracija nemanja manifestuje kao štednja, sebičnost i zatvorenost. Promijenite vibraciju. Pružajte sve što možete. Dajte lijepu riječ, dajte kompliment, dajte dar, dajte sve u tom trenutku što možete osobi preko puta vas. Iskoristite tu priliku da budete izvor lijepog i dobrog koji se preliva na svakog ko dodje u kontakt sa vama.

Prelijepo je to Ben Masaro objasnio. Davanje je kao da rukom napravite brazdu po vodi, kako vaša ruka prolazi vodom praveći procijep tako nova voda ispunjava to mjesto. Ne možete dati a da vam se ne vrati. Davajući Univerzum vas detektuje kao izvor obilja za ovaj svijet. Ljudi koji nesebično pružaju djeluju u skladu Zakona obilja ovog Univerzuma i kao takvi bivaju prepoznati i iskorišćeni da što više blagoslova kroz njih dolazi na ovaj svijet.

Jednostavno je. Što više pružate to vaš kapacitet za pružanje raste. Što više dajete više vam svega i dolazi.