Energija Univerzuma

Inspirisano predavanjem Bentinja Masara.

Energija Univerzuma
Unsplash/Greg Rakozy

Svi smo čuli za priču o Ivici i Marici. Da bi pronašli put iz mračne, začarane šume koji vodi nazad njihovoj kući Marica je bacala mrvice hljeba. Isto tako Bentinjo predlaže da kao što su junaci ove priče pratili trag mrvica hljeba tako i mi treba da pratimo trag sopstvene radosti. Svaka mrvica je mjesto na kojem prateći svoju radost treba da budemo. Bivajući na tom mjestu i iskusivši svu radost koja se tu nalazila tada trebamo krenuti ka sledećem mjestu koje se nalazi tamo gdje nas radosti vodi kao što je djecu iz bajke trag mrvica vodio kući.

Radost ćemo lako prepoznati u vidu pozitivnih emocija koje nam poput unutrašnjeg kompasa govore kuda treba da idemo. Vrlo je jednostavo. Naš emocionalni sistem je putokaz. Prateći ga svjesno biramo da idemo u onom pravcu gdje se osjećamo dobro dok onaj pravac koji u nama budi negativne emocije trebamo da izbjegavamo. Svaka mrvica hljeba koja slikovito predstavlja mjesto gdje nas naš emotivni sistem u vidu radosti usmjerava predstavlja jedan od koraka koji nas polako ali sigurno vodi ka tome da spoznamo svoju svrhu na ovom svijetu.

Ja istnski vjerujem da je svako od nas došao na ovu planetu sa tačno odredjenom svrhom. To je zadatak namijenjen lično nama koji treba da obavimo dok smo živi. Svi mi predstavljamo potencijalne kanale koje Univerzum koristi u svrhu kreacije. Svako od nas je jedinstveni kanal kroz koji se Univerzalna energija filtrira i materujalizuje na ovom svijetu. Jedna te ista energija bivajući filtrirana kroz različite kanale u vidu nas ispoljava se na različite načine. Upravo taj filter jedinstvenosti predstvalja našu svrhu.

Duhovni učitelji vjeruju da sve što će ikad biti stvoreno već postoji kao nematerijalizovani potencijal u Polju koji traži kanal kroz koji će biti stvoren na ovaj svijet. Univerzum se kroz stvaranje širi i Univerzumu su potrebni kanali kroz koje će nematerijalizovani potencijali biti materijalizovani. Svi najveći umovi, inovatori i stvaraoci u ljudskoj istoriji su bili ljudi čija je prohodnost za Univerzalnu energija bila ekstremno velika. Zato njihova djela jesu mijenjala razvojni tok čovječanstva.

Svoju prohodnost za materijalizaciju Univerzalne energije širimo upravo time što pratimo trag svoje radosti. Što više idemo pravcem koji nam donosi radost to više i više postajemo otelotvorenje svoje istinske prirode. Preteći emotivni kompas koji se manifestuje u vidu pozitivnih emocija postepeno naš nivo autentičnosti raste. Što smo više autentični i što više postajemo otelotvorenje naše istinske prirode to naš kapacitet da se kroz nas filtrira energija Univerzuma postaje sve veći i veći.

Autentičnost predstavlja stanje kada su sva naša djelovanja takva da istinski predstavljaju odraz onog ko mi zaista jesmo. Bivajući autentični oslobodili smo se otpora koji guše našu istinsku prirodu i time dopustili Univerzalnoj energiji da glatko i bez ometanja teče kroz nas. Prateći trag mrvica svoje radosti autentičnost sve više i više dolazi do izražaja i idući tim putem ne možemo a da ne otkrijemo istinsku svrhu svog postojanja.

......................................................

Ukoliko želite pomoć na putu spoznaje sopstvene autentičnosti, kontaktirajte me na:

info@katalena.blog