Motivacija vs Disciplina

Pronaći formulu uspijeha znači spoznati one elemente koji prave razliku izmedju pobjednika i gubitnika. Pobjednik može biti svako od nas ukoliko smo spremini da usvojimo one principe bez kojih uspijeh nije moguć.

Motivacija vs Disciplina
Unsplash/Raimond Klavins

Motivaciju ću definisati kao stanje uma pri kojem se u nama budi velika količina energije koju smo spremini da usmjerimo ka ostvarenju nekog cilja. Motivacija je pokretačka energija. Ona je poput talasa koji nas svom snagom nosi ka ostvarenju zacrtanog. Surfovati na talasu motivacije znači sve potrebne korake da bi se cilj ostvario obavljati uz prisustvo velike voljnosti uslijed koje sve što mora biti uradjeno ne predstavlja poteškoću već čak i zadovoljstvo. Motivacija ima tu prelijepu sposobnost da nas ubijedi da je sve moguće. Ona poput iskre zapali vatru u nama koja svom snagom gori i osvijetljava put do cilja.

Neki ciljevi su manji i uspiju biti ostvareni čistom snagom motivacije koja nas ponese svom svojom silinom. Medjutim, neki drugi ciljevi zahtijevaju veći vremenski period i proporcionalno veće ulaganje da bi se ostvarili i tad se htjeli ne htjeli suočavamo sa padom motivacije. Odjednom ona velika pokretačka energija više nije tu a posao nije obavljen do kraja. Koliko god pokašavali probuditi onaj početnički entuzijazam ne uspijevamo. Put ka ostvarenju cilja nam se čini težak i nimalo inspirativan.

Svako ko se istinski posvetio nečemu neminovno mora proći kroz fazu u kojoj leti na krilima motivacije i kroz fazu kad ona biva potpuno istrošena. Mnogima to bude barijera koju nikad ne savladaju. Čim nestane motivacije nestane ikakvo ulaganje ka ostavrenju cilja. Može se reći da put ka cilju za svakog od nas na odredjenoj poziciji ima prekretnicu koja razdvoji one koji uspiju od onih neuspješnih. Ta prekretnica se ogleda u tome kolika je naša sposobnost da budemo disciplinovani.

Disciplina jeste onaj faktor koji, koliko god motivacija bila bitna, ipak odlučuje ko će kušati slatke plodove uspjeha a ko će na putu ka cilju ostati samo na putu bez šanse da ikad ugleda finiš. Disciplina se može definisati kao svjesno ulagnaje truda i rada, bez obzira kako se osjećamo, u ostvarenje odredjenog cilja. "Bez obzira kako se osjećamo" se odnosi na to da i kad smo bez imalo motivacije ipak snagom svoje volje uradimo ono sto je potrebno da bude uradjeno u svrhu ostvarenja.

Kad bolje promotrimo sebe i svoje ponašanje ne možemo a da ne uvidimo da i u danima kad je energija na nuli a motivacija ne postoji u nama idalje živi potencijal da uradimo ono što ostvarenje cilja zahtijeva. Ukoliko smo zdravi i ništa nas fizički ne sprečava mi koliko god bezvoljni bili ipak možemo uraditi ono što je potrebno. Ubijediti sebe da ne možemo predstavlja ništa drugo do izgovor. Upravo je to onaj faktor od kojeg sve zavisi. Naša sposobnost da uvidimo da se služimo izgovorima i da uprkos koliko god da nam se čini nešto teško ipak odlučimo da to uradimo. To se zove disciplina.

Oslanjajući se samo na motivaciju nećemo daleko dogurati sa ostvarenjem ciljeva. Motivaciju sam već uporedila sa talasom. Kao što je priroda talasa da se diže i opada isto tako i ona ima svoje vrhove i padove. Nekad je tu a nekad je nema. Onda kad nas nosi nije teško sav svoj potencijal upregnuti ka ostavrenju željenjog medjutim kad motivacija doživi svoj pad, disciplina treba da bude tu da se kvalitet rada održi na potrebnom nivou.

Disciplina je onaj faktor koji odredjuje kvalitet našeg života. Jer ako smo disciplinovani ne dopuštamo da naše promjenjive emocije vladaju nama. Kakve god one bile disciplina nas drži da ne skrenemo sa puta koji je objektivno dobar po nas. Tad kad umjesto emocija koje nas vuku u pogrešnom smjeru odaberemo da poslušamo disciplinu tad smo pobijedili sebe i svoj program ponašanja.

Čovjek nije stvoren da bi stagnirao već da bi kroz kurs svog života konstantno napredovao. Bez napretka nema ispunjenja i zadovoljstva a napredak nije moguć ako nema disciplininovanog odnosa prema sebi u svim segmentima života.

Disciplina se disciplinovanim pristupom uči.

.....................................................

Ukoliko želite pomoć na putu implementacije discipline u svakodnevnom životu, kontaktirajte me na:

info@katalena.blog

Takodje, ukoliko vam je ovaj tekst pomogao znanje možete proširiti, čitajući i sledeće:

Izgovori kojima sebe obmanjujemo

Voljeti sebe znači...