Kratak priručnik kako se služiti mislima

Toliko naviknuti na njih, često se ne osvrnemo na to koliko je naša sposobnost da mislimo fascinantna. Sve što je ikad stvoreno i što će ikad biti stvoreno na našoj planeti je posljedica misli i misaonih procesa.

Kratak priručnik kako se služiti mislima
Unsplash/Jake Weirick

Na misli možete gledati kao na sredstvo koje proizvodi rezultat u skladu sa načinom na koji se koristi. Ako ih koristite na konstruktivan način rezultati su itkako dobri a ako misli koristite na destruktivan način ne možete pobjeći lošim posljedicama. Dakle, misli su alat a na vama je da naučite kako se tom moćnom alatkom služiti. Koraci na tom putu su:

Posmatranje misli

Slikovito objašnjeno zamislite sebe kao nebo. Preljepo, duboko, plavo, bespregledno nebo. Tim nebom se kreću oblaci. Nebo i oblaci nisu jedno. Nebo je stalno i vječno prisutno dok su oblaci nestalni i promjenjivi. Dodju i prodju. Isti je odnos izmedju misli i vas. Vi niste vaše misli. Vi imate misli, može se reći da vam se misli dešavaju. Dolaze i prolaze, vječito su u pokretu dok vi koji imate sposobnost da ih opažate ste stalni i neprolazni. Uhvatite sebe dok mislite. Tog trenutka vi ste postali nebo kojim prolaze oblaci. Razdvojili ste sebe od svojih misli. Nestaje identifikacija. Misli se dešavaju a vi ih objektivno i nepristrasno posmatrate. Više misli ne vladaju vama.

Nevjerovanje svojim mislima

Stičući sposobnost da posmatrate svoje misli neminovno dolazite do spoznaje da vaše misli baš i nisu uvijek tačne. To je zato što je vaš pogled na fizičku realnost zamagljen filterima vaših sopstvenih uvjerenja. To znači da ne vidite svijet kakav jeste već vidite svijet kakvi vi jeste. Vaše misli su najčešće pretpostavke sa malo istine u sebi. To postaje problem kad počnete da se ponašate u skladu sa sopstvenim pretpostavkama. Vjerujući priči koju vam vaše misli govore, ni jednog trena ne ispitujući da li je ono što vam je u glavi istina ili se samo vama čini da je istina vi u skladu sa tim reagujete. Vaša reakcija najčešće ne bude u skladu sa realnom situacijom. Nastaje problem. Da bi ste to izbjegli najveća usluga koju možete sebi da uradite je da se sa oprezom odnosite prema svemu što vam prodje kroz glavu.

Biranje misli

Misli predstavljaju izuzetno jaku tačku privlačenja. To znači da imaju svoju vibraciju i u skladu sa tom vibracijom kreiraju vašu fizičku relnost. To se dešava htjeli vi to nehtjeli. Ali spoznajući da je to proces koji se svakako dešava tj da negativne misli kreiraju negativne ishode u vašem životu a da isto tako pozitivne misli stvaraju pozitivne rezultate postaje logično da je neophodno uložii trud da disciplinujete svoje misli i usmjerite ih u pozitivnom smjeru. Ne pominjem uzalud riječ "disciplina". U procesu biranja pozitivnih misli umjesto negativnih disciplina ja taj faktor koji razdvaja uspješne od onih koji ne uspiju. Samo pogledajte kakav život živite i vidjećete dominantno stanje svog uma. Ukoliko nijeste zadovoljni tim što vidite vrijeme je da počnete da birate misli.

Tragom negativnih misli do dubokih spoznaja

Koliko god pozitivne misli bile moćne smatram da su negativne one koje vam mogu najviše reći o vama samima i onom što je zakopano u mraku vaše podsvijesti. Negativne misli su male, tanane grančice. One su krajnji rezultat dubokih temeljnih negativnih uvjerenja koja su poput stabla sa jakim i moćnim korijenom koji mnogo duboko seže. Šta se krije u korijenu vam je najčešće nedostupno. Nesvjesno je. Ne znate da postoji. Medjutim, bez obzira na vašu nesvjesnot i neznanje o postojanju tih temeljnih negativnih uvjerenja ona svakodnevno učestvuju u kreiranju vaše fizičke realnosti. Podsvijesno jače kreira nego svjesno. Sa tim se možete uhvatiti u koštac tako što ćete primjećivati svoje negativne misli i ispitivati ih. Više o tome pročitajte u mom tekstu "Kako nas trigeri mogu dovesti do dubokih spoznaja o nama samima".

.....................................................

Ukoliko želite da naučite kako vladati svojim mislima i kako ih koristiti u svrhu unapredjenja sopstvenog života, kontaktirajte me na:

info@katalena.blog