10 citata Ekarta Tola, objašnjeno, dio II

Predstavljam vam deset biranih citata jednog od najuticajnijih duhovnih učitelja našeg vremena: Ekarta Tola.

10 citata Ekarta Tola, objašnjeno, dio II

6. "Izrazito nesvjesni ljudi doživljavaju svoj sopstveni ego kroz njegov odraz u drugima. Kada shvatite da se ono na šta reagujete kod drugih nalazi i u vama (a ponekad isključivo u vama), počinjete da budete svjesni svog ega. U toj fazi shvatite i da ste drugima radili ono za šta ste mislili da su oni radili vama. Prestajete da sebe posmatrate kao žrtvu."

Saznanje da se ono na šta reagujemo kod drugih nalazi i u nama nije nešto što lako priznajemo sebi ali je neophodan korak u spoznaji sopstvenog ega. Na druge možemo gledati kao na ogledalo koje nam ogleda ono što se nalazi u nama. Što je veća prisutnost odredjene osobine u nama to će nam je drugi ljudi snažnije reflektovati i tim buditi jaču emotivnu reakciju u nama. Situacije koje u nama bude burne reakcije ukoliko zadržimo dozu svjesnosti možemo iskoristiti kao fenomenalne prilike za spoznaju sopstvenog ega. Primijetite kad se npr neko ne slaže sa vama podcjenjujući vaše mišljenje kako se vaš ego bori za prevlast, koliko snažno i burno brani svoje stanovište, koliko je spreman svim sredstvima da odbrani svoju dominaciju. Primijetite kako bi da zadovoljite sopstveni ego bili spremni u ekstremnom slučaju i na fizički obračun da bi istjerali svoje. Primijetite koliko ego voli da je u pravu. Primijetite koliko sad vi padate u vatru braneći svoje stanovište i omalovažavajući stanovište svog suparnika. Možete li uvidjeti da u tom trenutku koliko god da ste ubijedjeni da ste vi žrtva ispoljavate isto ponašanje kao osoba koju smatrate agresorom. Ta osoba je slika i prilika vašeg sopstvenog ega.

7. "Nereagovanje na ega drugih ljudi predstavlja jedan od najefikasnijih načina na koji ne samo da se izdižemo iznad ega u sebi nego se i oslobađamo od kolektivnog ljudskog ega. Međutim, možete da postignete stanje nereagovanja ako prepoznate da nečije ponašanje proističe iz ega i da predstavlja izraz kolektivne ljudske disfunkcionalnosti. Kada shvatite da ego nije ništa lično, više i ne postoji nagon da reagujete na njega kao da jeste"

Nereagovanje na ega drugih ljudi zaista predstavlja odličan način da spoznamo i prevazidjemo sopstveni ego. Kad nam neko pristupa a njegov način pristupa je u okovima ega, tad taj pristup nije konstruktivan i tad taj pristup u nama provocira naš sopstveni ego. I jedini način da se izdignemo iznad reaktivnosti sopstvenog ega je onaj momenat kad naš ego biva aktiviran. Spoznajemo da je osoba preko  puta nas svojom nesvjesnom ego reakcijom u nama aktivirala naš sopstveni ego i da nas sve u nama vuče da odreagujemo na isti ili čak burniji način. Medjutim sama činjenica da smo svjesni da nam se ego aktivirao znači da nismo stopostotno identifikovani sa njim. Tu postoji mali prostor u kojem se javlja slobodna volja da ne odreagujemo na destruktivan način. Taj mali prostor svjesnosti šta se ego sprema da uradi predstavlja momenat kad smo se izdigli iznad ega. Druge ljude i njihov ego možemo posmatrati na način da su ljudi svjesniji bolje bi se ponašali, njihova nesvjesnost  nije ništa lično usmjereno protiv nas već je odraz kolektivne nesvjesti. Takodje tudja nesvjesnost predstavlja efikasan metod da se borimo protiv svoje nesvjesnosti.

8. "Neopiranje, neosuđivanje i nevezivanje tri su aspekta istinske slobode i prosvećenog življenja."

Jedan od temelja Ekartovog učenja, kako se i jedna od njegovih knjiga zove, jeste moć sadašnjeg trenutka. Biti prisutan u sadašnjem trenutku nosi sa sobom neopiranje, neosudjivanje i nevezivanje. Sadašnji trenutak je skoro pa uvijek izvor mira i spokoja a ono šta narušava mir i spokoj jesu misli i identifikacija sa njima. Kad istinski osvijestimo sadašnji trenutak od nas otpadaju sve identifikacije. Ostaje samo čista svjesnost. Neopiranje predstavalja skoro pa nedostižnu umjetnost prihvatanja svega onoga što sa sobom nosi sadašnji trenutak. Bio taj trenutak lijep ili ne neopirati mu se znaći prihvatiti ga. Neosudjivanje znači ne davati sadašnjem trenutku ovo ili ono značenje. Šta god da dolazi prihvatiti ga u tom obliku u kojem je došlo. To je čisto posmatranje bez etiketiranja. Nevezivanje jeste spoznaja o prolaznosti svega. Spoznaja i prihvatanje da ništa nije naše i da ništa nije trajno. Ego je taj koji se vezuje, Biće je van svih formi, koncepata i identifikacija. Biće je slobodno.

9. "I obilje i oskudica su unutrašnja stanja koja se manifestuju u vidu vaše stvarnosti. Isus je to iskazao sledećim riječima: "Jer ko ima, daće mu se; a koji nema, uzeće mu se i ono što ima."

Spoljašnja realnost je ogledalo koje ogleda naše unutrašnje stanje, stanje našeg uma. Um ispunjen obiljem manifestuje se u spoljašnjoj realnost kao obilje dok um ispunjen nemanjem manifestuje se kao oskudica. Dakle spoljašnja realnost je posljedica a um je uzrok. Ako želimo da mijenjamo posledicu moramo krenuti od uzroka a to je dominantno stanje našeg uma. Na tom stanju treba poraditi. Citat iz Biblije koji Ekart, osim navedenog, često koristi je "Sve što molite i tražite, vjerujte da ste primili, i biće vam". U toj kratkoj a veoma dubokoj rečenici krije se tajna zakona privlačenja. Ne možemo dobiti nešto dok istinski ne povjerujemo da to već imamo. A ono što već imamo mi ne možemo zeljeti. Zašto bi smo željeli nešto što je već naše? Kad, bez obzira na fizičku realnost, u sebi probudimo emociju i time pogodimo frekvenciju imanja željenog, tad to istinski može postati naše.

10. „Novo nebo“ je rađanje transformisanog stanja ljudske svesti, a „Nova zemlja“ je njegov odraz u carstvu fizičkog."

Kroz spoznaju ega i njegovih destruktivnih obrazaca ponašanje i kroz jačanje stanja svjesnosti  dolazi do neminovne transformacije ljudske svijesti. Osoba koja je identifikovana sa svojim umom i programima ponašanja po kojim um funkcioniše i osoba koja je spoznala dublji nivo i iz stanja apsolutne identifikacije prešla u stanje objektivnog posmatrača ne može da se htjela ne htjela ne transformiše. Postavši svjesni na kolektivnom nivou ne možemo da ne uvidimo koju štetu djelujući iz ega činimo i sebi i drugima i tad odbacujemo destruktivno ponašanje i postajemo osoba transformiasane  svijesti. Osoba transformisanje svijesti odbacujući toksične obrasce ponašanja usvaja one koji su konstruktivni, kako za nju tako i za čovječanstvo uopšte. Transformisana svijest, "Novo nebo", radja transformisanu fizičku realnost, "Novu zemlju" koja nije u okovima ego disfunkcionalnosti. Fizička realnost u kojoj su svakodnevnica ratovi, sukobi, agresije, nemiri, glad, nestašica ... može biti trasformisana samo kad se uzdigne stanje ljudske svijesti. Fizička realnost je samo refleksija unutrašnje realnosti kako na individualnom tako na kolektivnom nivou.