Izgovori kojima sebe obmanjujemo

Izgovori kojima sebe obmanjujemo
Unsplash/Joshua Earle

Koliko nas zastane u jednom trenutku i izbroji sve izgovore kojima smo se poslužili u toku samo jednog dana. Razlozi uslijed kojih ih koristimo su brojni. Ne želeći nekog da uvrijednimo izgovorom smo se izvukli sa dosadne rodjendanske proslave. Šefu smo se izgovorom opravdali što kasnimo na posao birajući da ne kažemo da smo samo neorganizovani. Izgovor da smo vrlo zauzeti smo iskoristili da obrazložimo zašto bliske ljude ne zovemo onoliko često koliko bi trebali da provjerimo kako su i šta rade. Primjera je bezbroj. 

Ovi izgovori mogu se grupisati pod bijele laži kojima se služimo ne bi li sebe ili drugog sačuvali neugodne situacije. Svaka laž nosi sa sobom posljedicu i ukoliko je nemoguće reći istinu neke stvari je bolje prećutati. Ipak ne možemo a da se ne složimo da male bijele laži u obliku izgovora ne nanose ogomnu štetu ni nama ni drugima. Trebamo biti svjesni kad se koristimo njima i ukoliko smo u mogućnosti to trebamo izbjeći i reći istinu. Medjutim, očekivati da svi konstantno govorimo istinu bilo bi nerealno. Jednostavno svijet u kojem živimo je takav. Umjesto toga treba da pazimo da naše laži ne budu izvor velike štete i problema.

Današnja tema jesu izgovori ali ne oni koje sam već pomenula. Danas ćemo ući u dubinu izgovora koji nas sabotiraju na putu napretka. To su izgovori za koji čak ne znamo da su izgovori. U našoj glavu oni su kategorizovani pod oznakom "opravdani razlozi". Ukoliko nijeste znali sve to funkcionise na način što jedan dublji dio nas nas usmjerava gdje treba da idemo. Medjutim, put ka tamo uslijed toga što je nepoznat zna da djeluje veoma strašno. Da bi smo izbjegli taj put i strah koji on nosi sa sobom pronalazimo izgovore potpuno nesvjesni da oni nisu objektivni razlozi vać naš način da se sačuvamo potencijalnih opasnosti i neuspijeha.

Izgovori u suštini jesu samosabotirajući mehanizmi za koje u svojoj nesvjsnosti mislimo da nas štite od opasnosti i neizvjesnosti nepoznatog. Medjutim nepoznato djeluje strašno samo zato što je neistraženo. Strah od nepoznatog nije u svakom slučaju objektivan. Kako se nosimo sa njim je presudan faktor da li ćemo krenuti putem koji nas plaši i uprkos strahu nastaviti ili ćemo pronaći sve moguće izgovore i tim ubijediti sebe da su to objektivni razlozi da bi potisnuli stid zbog sopstvenog kukavičluka. To jednostavno rečeno znači da su izgovori tu da opravdaju strah i da nas spriječe da napredujemo na putu koji je predodredjen za nas.

Posmatrajući sebe i druge ljude neki od izgovora koji se često čuju su sledeći:

Ne mogu ja to- Jedan od najčešćih izgovora koje koristimo je taj da nešto ne možemo. Koristimo se njim da ne bi promijenili loš posao, da ne bi tražili povišicu, da ne bi promijenili mjesto boravka, da ne bi započeli režim ishrane koji će biti bolji po naše zdravlje, da ne bi počeli sa treningom, da ne bi postavili zdrave granice sa ljudima oko nas... Medjutim, služeći se raznim varijacijama ovog izgovora kao da većina nas ostaje upotpunosti nesvjesna da nas ništa objektivno ne sprečava da uradimo to za šta tvrdimo da ne možemo. Sprečavamo sami sebe vjerujući u sopstvene izgovore.

Ne umijem ja to- Takodje veoma čest izgovor kojim sebe sabotiramo. Šta god to bilo za šta tvrdimo da ne umijemo nije razlog da ne pokušamo upravo to da naučimo. Zar se iko rodio naučen? Naravno da ne. Rodimo se sa predispozicijom ka nekoj grani ali izvrsnost postižemo isključivo kroz rad, trud i ponavljanje. Kroz učenje, prije svega. U ovom slučaju dvije opcije su pred nama: ili ćemo energiju ulagati u pronalazak izgovora zašto nešto ne umjemo i zašto nam nije lako da to naučimo ili ćemo upravo energiju slati u smjeru učenja ma koliko to bilo zahtijevno.

Drugima je lakše- Izuzetno toksičan izgovor jer sa sobom nosi veliku dozu pasivnosti, prepuštenosti sudbini i nepreuzimanja odgovornosti za stanje sopstvnog života. Ubijedimo sebe vrlo uspješno da smo žrtva nesrećnih okolnosti i da su nam samom sudbinom uskraćene prilike koje imaju neki drugi. Svi oni imaju ili bolje veze ili bogatije roditelje ili više snalažljivosti od nas koji ne uspijevamo da išta uradimo jer nas je život zakinuo za mogućnosti. Svima je mnogo lakše nego nama. Ovaj izgovor nas drži na toj poziciji da smo toliko ubijedjeni da nam je svaka šansa uskraćena da nemamo inspiraciju ni za kakvom akcijom koja bi dovela do prepoznavanja mogućnosti i ostvarenja ikakvog uspjeha.

Nisam ja kriv/kriva- Izgovor koji veoma negativo utiče na madjuljudske odnose bilo da su partnerskog, prijateljskog, porodičnog ili profesionalnog tipa. Služeći se navedenim izgovorom svu odgovornost prebacujemo na drugu partiju i sebe zavaravamo da smo mi jedini ispravi pa čak i da smo mi žrtva. Štetnost ovog izgovora ogleda se u tome da ne prihvatajući sopstvenu odgovornost lišavamo sebe prilike da unaprijedimo medjuljudske odose. Ukoliko se slijepo držimo ubijedjenosti da nema ni malo našeg udjela već da krivicu svu snosi druga osoba neminovno dolazi do raskola u odnosu. Ostajemo i bez osobe ali i bez mogućnosti da kroz uvidjanje sopstvenog disfunkcialnog ponašanja napredujemo.

Ima vremena- Izgovor koji sve ono što u suštini želimo da uradimo prebacujemo u neki neodredjeni budući period kad će okolnosti biti bolje, kad će naše znanje biti veće, kad će bolja mogućnost iskrsnuti. Ubjedjujemo sebe da ćemo u budućnosti biti za nešto spremniji nego što smo sad i da ce nam prilike biti naklonjenije. Iluzija je da ćemo ikad dostići taj momenat da se za bilo šta osjetimo stopostotno spremnim. Što više ono što objektivno znamo da treba da uradimo odlažemo za budućnost to ćemo kad ta budućnost dodje uvidjeti da smo samo izgubili vrijeme i da smo godine umjesto u bavljenu tim što odlažemo zapravo proveli u čekanju da se prilika ukaže i da budemo spremni.

Moramo biti svjesni sopstvenih izgovora i moramo biti svjesni šta se krije iza njih. U osnovi izgovore prouzrokuje strah da napravimo promijenu ili lenjost da se pokrenemo i dovedemo do promijene. Šta god od navedenog bilo upitanju ukoliko ne bude prevazidjeno biće nepremostiva barijera na putu našeg napretka.

.....................................................

Ukoliko želite pomoć na putu spoznaje kojim izgovorima sebe sabotirate, kontaktirajte me na:

info@katalena.blog

Takodje, ukoliko vam je pomogao ovaj tekst znanje možete proširiti, čitajući i sledeće:

Neprijatelj u nama

Poraziti neprijatelja

Motivacija vs Disciplina