Tajne Univerzuma drevnih mistika, dio I

Upoznajte i spoznajte kroz ovaj kratki serijal tajne Univerzuma koje postaje od pamtivijeka, koje su drevni mistici čuvali kao najveće blago a koje u novije doba dobijaju na popularnosti i postaju dio kolekivnog znanja.

Tajne Univerzuma drevnih mistika, dio I

Iluzija

Zainteresovani za duhovnost su, sigurna sam, nebrojano puta čuli za tvrdnju da je naša realnost iluzija. U duhovnim krugovima je to veoma popularno reći, medjutim šta tačno ta rečenica označava i kako to da je naša realnost iluzija?

Koliko god naša fizička realnost djelovala čvrsto ona je ništa drugo do odraz našeg unutrašnjeg stanja. Svi elementi koji sačinjavaju našu fizičku stvarnost su stopostotni odraz naše unutrašnje stvarnosti. Pod unutrašnjom stvarnošću podrazumijavem misli, emocije, stavove, uvjerenja... koja se preslikavaju kao naša fizička, spoljašnja realnost i to u vidu ljudi, dogadjaja, okolnosti i situacija u kojima se nalazimo i koje proživljavamo.

Ukoliko je agresija dio unutrašnje stvarnosti fizička stvarnost će kao ogledalo preslikati tu agresiju u vidu ljudi i situacija koji u sebi imaju veliku količinu agresivnosti. Ukoliko vjerujete da će vas svako iskoristiti i da nema dobrih ljudi vaša realnost će biti upravo takva, ispunjena ljudima i dogadjajima koji dokazuju da se u nikog povjerenja ne može imati. Spoljašnja realnost poprima svaki oblik koji joj mi našim uvjerenjiima dajemo.

Fascinantno je to da onog momenta kad promijenite  unutrašnju stvarnost, spoljašnja stvarnost počinje da reflektuje tu promjenu. Mijenjaju se situacije i okolnosti koje proživljavate.

Iluzornost naše realnosti se ogleda u tome da spoljašnja stvarnost koju proživljavamo poprima oblike svega onoga što čini našu unutrašnju stvarnost. Dakle realnost nije fiksna i nepromjenjiva, već je matreijal sa kojim se može raditi i koji se može oblikovati u oblike koji nam više odgovaraju.

Paralelne realnosti

Koncept paralelnih realnosti je nešto što je popularno i opšteprihvaćeno kako u duhovnim tako i u naučnim krugovima. Paralelne realnosti su oblast interesovanja kvantne fizike. Po ovoj teoriji svaka realnost koju možete zamisliti postoji kao nematerijalizovani potencijal. To znači da sve što možete zamisliti postoji kao paralelna realnost sa potencijalom za ostvarivanje.

Od čega zavisi koja će realnost biti manifestovana?

Od visine  vibracije. Svaka misao, emocija i uvjerenje ima svoju vibraciju i u skladu sa tom vibracijom manifestujemo realnost koju živimo. Logičnim slijedom dogadjaja ukoliko bi smo promijenili svoja uvjerenja promijenili bi smo svoju vibraciju i samim tim došli na nivo paralelne realnosti koja se vibracijiski poklapa sa našom novom unutrašnjom realnošću.

Osoba koja je bolesna i osoba koja je zdrava ne mogu biti na istoj vibraciji i zato se njihove realnosti drastično razlikuju. Bolesna osoba ima misli, emocije i uvjerenja koja su u vibracijskom poklapanju sa realnošću u kojoj postoji bolest i zato je to njena fizička realnost. Da bi se popela na vibraciju realnosti u kojoj ne postoji bolest mora u sebi pronaći i dići se na vibraciju  zdravlja. Kako će to uspijeti? Ponašajući se kao zdrava osoba.

Spoznavši koliko je naša realnost zapravo fleksibilna i koliku moć ima naša lična vibracija predstavlja izvor velike količine moći koji nam omogucava da budemo kreatori.