Kreirajte realnost sad

Kada govorimo o kreiranju realnosti uz pomoć zakona privlačenja, tada mislimo na to da privučemo tj manifestujemo nešto što želimo, bilo to ljubav, novac, zdravlje itd. Da bi nešto manifestovali moramo biti na istoj frekvenciji kao željeno. Medjutim, sama činjenica da nešto želimo govori da to nešto nemamo. A to automatski znači da smo na frkvenciji nemanja, koja je različita od frekvencije imanja. To za većinu ljudi predstavlja kamen spoticanja. Kako biti na frekvenciji željene realnosti kada sve u nama i oko nas govori da ne živimo tu realnost. Ja ću vam danas predstaviti svoju perspektivu na datu temu, koja, ako je istinski usvojite, moze biti apsolutni game changer

Kreirajte realnost sad
Unsplash/Marc Oliver Jod

Za početak  je bitno da se upoznate sa konceptom paralelnih realnosti. Kvantna fizika nas uči da sve moguće varijante realnosti postoje u vječitom Sad i da sve imaju potencijal za manifestovanje kao fizička realnost. To jednostavno znači da sve verzije sebe i svoje realnosti koje možete zamisliti postoje kao nemanifestovani potencijal. Dakle, sve što želite da budete, da zivite, da imate postoji kao vid paralelne realnosti.

Medjutim, sve verzije paralelne realnosti nalaze se na različitom nivou vibracije i vibriraju različitom frekvencijom. Neke su vibracijski srodne sa vašom fizičkom realnošću i one imaju najveći potencijal za manifestovanje u fizičku realnost, dok su neke druge veomo udaljene i imaju manji potencijal za manifestovanje jer da bi došli na vibraciju tih realnosti bio bi potreban enormni kvantni skok. Na primjer, ukoliko radite u školi, postoji paralelna realnost u kojoj ste vi direktor te škole i ta realnost vam je vibracijski bliža nego realnost u kojoj ste predsjednik države. Ali, po kvantnoj fizici, obje realnosti su tu kao nemanifestovani potencijal i imaju mogučnost da budu manifestovane kao fizička realnost. Ali vašoj trenutnoj vibraciji je lakše da se podigne i time uskladi sa realnošću gdje ste direktor nego gdje ste predsjednik. Činjenica je da su obje apsolutno moguće. Medjutim te udaljene paralelne realnosti nisu relevantne za vašu životnu svrhu i najvjerovatnije nemate ni interesovanja da stremite ka tome. One paralelne realnosti koje želite su vam itekako dostupne.

Sledeći element od presudne važnosti je zakon privlačenja, koji upravlja našom prostorno vremenskom dimenzijom. U onovi ovog zakona je da slično privlači slično. Ali ja bih otišla korak dalje i zakon privlačenja nazvala zakonom ogledala, koji, jednistavno, u našoj fizičkoj realnosti ogleda ono što je dio naše unutrašnje realnosti. Zakon privlačenja/ogledala je onaj faktor koji povezuje vas i paralelnu realnost koja će biti manifestovana kao fizička realnost.

Postaje jasno da je najbitniji segmenat vaša lična vibracija. Jer od nivoa vaše vibracije zavisi koju ćete realnost živjeti. Ta realnost je uvijek stopostotno ista kao i vaša vibracija. Po zakonu slobodne volje vašu vibraciju je moguće mijenjati a zakon privlačenja kao nepristrasni faktor samo donosi/ogleda ono što postoji u vama. Ništa više i ništa manje. Bez izuzetka.

Zamislite sebe kao radio prijemnik koji ima mogućnost hvatanja različitih frekvencija. Sve potencijalne frekvencije već postoje ali vi čujete muziku samo sa one sa kojom se stopostotno poklapate. Kad je promijenite, čujete drugu muziku.

Dakle, ništa ne treba kreirati, privući, manifestovati jer sve već postoji kao vid paralelne realnosti. Samo treba doći na vibraciju željenog. Medjutim to "samo" najčešće nije nimalo lako. Alati koji se preporučuju su afirmacije, vizualizacije i sl, ali najčešće te metode ne donose rezultate. Zašto? Zato što to nije dovoljno. Fali jedan veoma bitan element. Akcija. I to ne bilo kakva akcija već akcija koja je apsolutno u saglasju sa željenom realnošću. I to ne jedna akcija, već niz akcija koje primjenjujete svakodnevno, i to takvih akcija koje su po svojoj prirodi identične novoj tj željenoj realnosti a ne ovoj koju trenutno živite.

Medjutim, ako bolje pogledate svoje svakodnevne akcije veoma često dolazite do spoznaje da su one apsolutna suprotnost onome što želite da živite. Te akcije dolaze iz vašeg identiteta koji je identičan sadasnjoj a ne novoj, željenoj realnosti. Vaš identitet je vezan za trenutnu fizičku realnost i uzalud sve afirmacije i vizualizacije ako se promjena ne desi na nivou vašeg identiteta. Tek kada vaš identitet postane jedno sa željenom realnosti  tad će, posredstvom zakona privlačenja, ta realnost postati vaša fizička realnost. Iako je moguće promijeniti identitet u sekundi, često ta promjena kod večine ljudi zahtijeva vrijeme. U suštini promjena se i desi u sekundi ali ljudima treba vremena da do te sekunde dodju. Samo pomislite na one ljude koji su odjednom odlučili da prekinu pušenje i nikad više ne zapalili cigaru. Jednostavan primjer osobe koja je iz identiteta pušača prešla u identitet nepušača.

Daleko od toga da poričem vrijednost afirmacija i vizualizacija, one imaju svoje mjesto, ali hajde da pogledamo kako svoje akcije da uskladimo sa onom realnošću koju želimo da živimo.

Prvi korak je svjesnost. Morate biti budni i postati svjesni svih vaših misli, emocija i konkretnih djela koja potvrdjuju trenutnu, neželjenu realnost.

Hajde da uzmemo primjer da želite više novca. Vizualizujete sebe okružene materijalnim bogastvom. Vidite sebe kako svojim voljenim poklanjate novac. Afirmirate kako ste bogati, kako vam novac dolazi iz neočekivanih izvora.

Ali...

Svaki put kad ne kupite nešto što silno želite, jer je pametnije štedeti, vi potvrdjujete realnost u kojoj vam fali novca. Svaki put kad kupite nešto jeftinije a želite skuplje, vi potvrdjujete da nemate dovoljno novca. Svaki put kad vam je žao dati novac za nešto vi niste na vibraciji one realnosti u kojoj novca ima koliko vam teba pa i preko toga. Svaki put kad štedite novac po cijeni da sebi otežate vi ste na vibraciji nemanja.

Sledeći korak je da jasno definišete kako želite da izgleda realnost koji želite da živite. Pitanja koja vam mogu pomoći su sledaća:

Čime se bavim,

Koliko zaradjujem,

Gdje živim,

Koji auto vozim,

 Koje navike imam,

Kako se ponašam,

Kako izgledam,

Kako se oblačim,

Kakav govor tijela imam,

Kako i gdje provodim slobodno vrijeme,

Šta činim za sebe a šta za druge,

Koje vrline posjedujem...

Sad kad ste definisali šta želite, na red dolazi akcija. Vidite šta na vašoj listi o željenoj realnosti možete da uradite upravo sad.

Na primjer, možda radite kancelarijski posao koji vas zamara i nimalo nije inspirativan a željeli bi ste da imate svoj blog. Svakog dana možete da pišete, pa makar jednu stranicu. Možete raznim sajtovima poslati vaše tekstove. Možete od plate odvojiti i platiti osobi da vam napravi blog gdje biste počeli da objavljujete svoje tekstove. Toliko toga može da se uradi što vas malo pomalo približava zeljenoj realnosti.

Možda želite da pravite You Tube videa. Da dijelite svoja znanja i iskustva iz neke oblasti. Počnite odmah. Zapitajte se kako bi vam život izgledao kad bi vam to bio stalni posao. Sigurno biste više čitali i istraživali da bi imali nove informacije za svoja videa. Sigurno bi nekoliko puta u toku nedelje objavljivali videa. Uradite to bukvalo sad.

Primjera je bezbroj

Uradite u sadašnjem trenutku sve one akcije, koje su u skladu sa vašom željenom realnošću, koje mogu da budu odrajenje i vremenom vaš kapacitet će se povećavati jer ćete sve više i više odavati vibraciju osobe koja živi željenu realnost.

Dolazak na vibraciju željene realnosti je putovanje ali ukoliko svakodnevno budete radili makar jednu stvar koja se vibracijski poklapa sa novom realnošću, taj put ćete proći brže nego što mislite.

Uživajte u novim spoznajama,

Katalena.