Putokaz ka ostvarenju želja

U kojoj mjeri prefinjena umjetnost ostvarenja želja može biti savladana?

Putokaz ka ostvarenju želja
Unsplash/Jordan Madrid

U duhovnim krugovima podijeljeno je mišljenje kad su želje upitanju. Pojedine škole smatraju da je želja izvor svih patnji na ovom svijetu i da osloboditi se svih želja znači duhovno se izdići. Druge škole smatraju da je želja zapravo naš kompas koji nas vodi u pravom smjeru ka otkrivanju a zatim i ispunjenju naše životne svrhe i da prateći put svojih želja idemo korak po korak ka duhovnom ispunjenju.

Besmisleno je pokušavati odrediti koji od ova dva stava je ispravniji jer u isto vrijeme oba su ispravna ali ni jedan ni drugi ne predstavljaju apsolutnu istinu. To znači da za većinu nas nije realno očekivati da istinski uspijemo da se odreknemo svih želja. Samo za one koji su rodjeni sa veoma malo interesovanja za materijani svijet put odricanja od želja je pravi put. Za nas ostale to bi bilo siljenje koje je sve samo ne duhovno.

Svi mi posjedujemo unutrašnji kompas koji nam u vidu emocija govori u kojem smjeru treba da idemo. Prijatne emocije znače dobar smjer dok neprijatne ukazuju na stranputicu. Iako svima dat, unutrašnji kompas je većini stran pojam. Tim želim reći da mnogi od nas ostaju gluvi za njegovo tiho vodjstvo. 

Unutrašnji kompas osim što nam se obraća u vidu emocija i time nam daje doznanje da li smo na pravom putu ili ne, takodje nam se obraća u vidu želja. Želje isto tako možemo smatrati putokazom koje nas usmjerava tamo gdje bi smo trebali ići.

Postoji mišljenje da sama činjenica da smo pored svega što se može poželjeti poželjeli upravo to što želimo automatski znači da je naša želja apsolutno ostvariva i da treba da se uputimo ka njoj. Samim tim što smo je poželjeli ona je već na putu da se ostvari. Medjutim, često dodje do toga da se želje ne ostvaruju i upravo to u nama proizvodi patnju.

Moramo biti mudri i uvidjeti kako želja ne nosi patnju u sebi. Do patnje dolazi ako želju gledamo kroz neostvarenje. To je zamka u koju mnogi mogu upasti. Uslijed neostvarenja počinju želju da smatraju izvorom patnje. Medjutim, želja sama po sebi je čista dok patnja predstavlja sasvim odvojen segmenat. To znači da neostvarivanje želje ili naše nevjerovanje da je želja moguća čini da osjećamo patnju.

Sad je vrijeme da se upoznamo sa onim faktorima koji čine da naše želje ostanu neostvarene. To su uvjerenja manifestovana kroz otpore.

Uvjerenje je ništa drugo do odredjena rečenica ponovljena toliko puta da je postala naša apsolutna istina i neodvojivi dio nas. Začetak uvjerenja može se pronaći u djetinjstvu kad smo kroz posmatranje i iskustva sa odgojiteljima donijeli odredjene stavove o tome kakav život jeste. Uvjerenje postaje dio naše podsvjesti i iz sjnke kroji tapiseriju našeg života.

Otpor je onaj proces u kojem se uvjerenje suprostavlja ostvarenju želje. Otpor se javlja onda kad su želja i podsvjesno uvjerenje u opoziciji.

Želju možemo zamisliti kao bistru i brzu rijeku koja slobodno teče svojim tokom. Medjutim, odjednom na rijeci se formira nepremostivi zastoj u vidu brane. Voda tad u nemogućnosti da teče gubi svoju bistrinu i hitrost. Njen tok zastaje i ona prestaje da postoji tu gdje je brana zaustavila.

Kao što rekosmo, želja je rijeka koja slobodno teče. Medjutim, naša podsvjest posjeduje uvjerenje koje je suprostavljeno onom sto želimo. To znači da podsvjesno vjerujemo da je želja nemoguća za ostvariti. Čim smo želju poželjeli uvjerenje se aktiviralo u vidu otpora koji, kao što brana sprečava rijeku da teče, onemogućava ostvarenje želje. Tenzija zaustavljene vode koja se gomila kod brane slikoviti je prikaz patnje.

Želju jeste moguće ostvariti i onda kad su joj podsvjesna uvjerenja suprostavljena. Ali to najčešće predstavlja proces u kojem se osjećamo kao da veslamo u suprotnom smjeru od struje. Vremenom iscrpi i ne donese zadovoljenje.

Iz tog razloga preporučljivo je željama pristupiti tako što treba prvo osluškivati svoj unutrašnji kompas i vjerovati mu jer on predstavlja glasnika našeg Višeg bića. Zatim jednom kad definišemo svoje želje treba duboko ući u sebe i vidjeti da li postoje uvjerenja koja mogu otežati i spriječiti da se želja ostvari. Ukoliko ih nadjemo prvo se pozabaviti njima i tek tad krenuti putem ostvarenja onog što nam duša želi.

......................................................

Ukoliko želite da naučite kako ostvariti svoje želje, kontaktirajte me na:

info@katalena.blog