U okovima uvjerenja, dio II

U okovima uvjerenja, dio II
Unsplash/Alexander Krivitskiy

U prošlom članku vezano za uvjerenja svojski sam se potrudila da ukažem na značaj uvjerenja i koliki uticaj imaju u procesu kreiranja našeg života i životnih okolnosti. Život koji živimo i način na koji ga živimo je direktna posljedica uvjerenja koja posjedujemo. Na uvjerenja možemo gledati kao na dio naše unutrašnje realnosti koja se oslikava u spoljašnjoj realnosti. Spoljašnja realnost predstvaja ogledalo svega onoga što postoji u nama, kako dobrog tako i lošeg. Uvijek je ono što živimo identično sa onim u šta vjerujemo. To je pravilo bez izuzetka.

Uvjerenja su najčešće zakopana u sjeni naše podsvjesti. To znači da ne znamo da postoje. Uvjerenje je poput korijena drveta koje može sezati duboko u zemlju dok stablo i grane predstavljaju misli i emotivne reakcije koje proističu iz uvjerenja i predstavljaju njihovu spoljašnju manifestaciju. Do korijena nije lako doći jer čovjeku koji svjesno ne istražuje svoju podsvjest ona zauvijek ostane nepoznanica. Zato se uvijek trebamo uhvatiti prvo za misli i emocije i ići njihovim tragom što nas može dovesti do korijena uvjerenja skrivenog u podsvjesti.

Da bi smo se uhvatili u koštac sa uvjerenjaim moramo promijeniti perspektivu sa koje ih posmatramo. Tim želim reći da uvjerenja ne smijemo gledati kroz to da li su istinita ili lažna, moguća ili nemoguća već ih moramo posmatrati sa perspektive da li nam koriste ili nam štete.

Uvjerenja koja posjedujemo nisu univerzalne, opšte prihvaćene istine već  predstavljaju naše lična istine i ništa više od toga. To znači da možemo posjedovati uvjerenje za koje smo ubijedjeni da je tačno što ono i jeste ali samo kad smo mi upitanju, vezano za neku drugu osobu isto uvjerenje može biti u potpunosti netačno. Ono što neko vjeruje da je nemoguće za nekog drugog je svakodnevnica i obrnuto. Tako da kad pomjerimo fokus sa toga da li je nešto moguće ili ne na to da li nam nešto koristi ili ne tek tad dajemo sebi mogućnost da štetna uvjerenja transformišemo u korisna.

Korisna uvjerenja su sva ona uvjerenja koja nam donose dobre rezultate u životu. Ta uvjerenja mogu biti sitna poput toga da smo ubijedjeni da ćemo uvijek vrlo brzo naći parking do krupnih koja utiču na tok našeg života poput uvjerenja da nam je sudjeno da u svojoj profesiji ostvarimo enormni uspjeh. Svaki put kad donesemo neki pozitivni zaključak o sebi, ljudima oko nas ili svijetu taj zaključak predstavlja manifestaciju uvjerenja koje postoji u nama i koje nam i više nego koristi jer u skladu sa njim kreira se i naša fizička realnost.

Štetna uvjerenja su ona koja nam kreiraju život na način na koji nam se ne dopada. Ako pogledamo bilo koji segmenat našeg života kojim nismo zadovoljni treba da postanemo svjesni da je taj segmenat upravo manifestacija uvjerenja koje postoji duboko u nama. To je istinsko pravilo koje nema izuzetak. Sve što živimo a ne dopada nam se proističe od naše ubijedjenosti da je to jedino što je za nas moguće. Ovo predstavlja razlog zašto je od krucijalne važnosti da postanemo svjesni svojih štetnih uvjerenja.

Već sam rekla da su uvjerenja podsvjesna i da im nije lako ući u trag. Zato trebamo posmatrati sebe i svoje misli i vidjeti svaki put kad na osnovu fizičke relnosti donesemo neki zaključak o sebi, drugima ili svijetu koji se može kategorizovati kao negativan. To su misli, stavovi i emocije koje proizilaze iz uvjerenja. To mogu biti misli propraćene emocijama da će nas svako iznevjeriti, da su ljudi loši, da smo maleri (ovo je jedno od najpopularnijh), da smo osudjeni na život u siromaštvu ili u lošem zdravlju ili bez ljubavi. Postavši svjesni negativnih misli lako ćemo doći do temelja štetnog uvjerenja.

Kad detektujemo koje uvjerenje postoji u nama trebamo sebe da zapitamo šta bi smo radije umjesto toga vjerovali, koje uvjerenje bi smo radije htjeli da imamo na mjestu tog štetnog. Kad definišemo uvjerenje moramo svjesno potražiti što više možemo dokaza da bi novo uvjerenje ojačali. Zatim slijedi formiranje navike da sebe posmatramo kroz novo uvjerenje. Praksom ponavljanja ono će istinski postati dio nas.

Manifestacija u fizičkoj realnosti neće izostati. 

.....................................................

Ukoliko želite pomoć na putu spoznaje i transformacije uvjerenja, kontaktirajte me na:

info@katalena.blog