Individualizam kao koping mehanizam

Da li je individualizam vaša istinska karakterna crta ili mehanizam odbrane. Saznajte čitajući dalje.

Individualizam kao koping mehanizam
Unsplash/Whereslugo

Svako zainteresovan za oblast duhovne, psihološke i motivacione literature nerijetko se susreće sa konceptom individualizma. Pod tim se podrazumijeva filozofija da smo sami sebi dovoljni i da moramo naučiti da samo sami budemo izvor svoje sreće. Na prvi pogled složićete se u primjeni te filozofije nema ništa loše. Ne samo da nema ništa loše već je to čak i jedno od najpoželjnijih dostignuća koje se može ostvariti. Medjutim, primjenjivati filozofiju individualizma bez dubljeg znanja o ljudskoj prirodi može biti izuzetno štetno.

Iako ne mogu tvrditi, kocept da se sve što nam je potrebno krije u nama samima je najvjerovatnije potekao sa istoka. Budisti i hinduisti kao vrsni poznavaoci i praktikanti duhovnosti upoznali su zapad sa drevnim i moćnim duhovnim praksama. Zapadnjački kvazi duhovnici i motivacioni govornici su istočnjačke teorije bez dubljeg razumijevanja objeručke prihvavtili i počeli da propagiraju. Medjutim, što je istinskim duhovnim učiteljima svakodnevnica, većini je za ovoga života nedostižno.

Time želim da kažem da duhovni učitelji ekstremno visoko razvijene svijesti istinski mogu svu sreću pronaći u sebi samima jer je iskra božanske jednosti u njima konstantna. Oni svojim učenjima pokušavaju ljude dovesti do tako visokih stanja ali ljudi često uslijed dubokog nerazumijevanja iskrive njihovu poruku i pokušavaju je na silu nadograditi na svoju nedovoljno razvijenu duhovnu svijest.

Usvajajući nedovoljno shvaćena istočnjačka učenja ljudi postaju pobornici teorije da nam za sreću niko osim nas samih nije potreban. Pri tome malo ko uzima u obzir dva veoma bitna elementa. To su biologija i koping mehanizmi.

Antropologija se bavi proučavanjem šta znači biti čovjek. Zaključci koji se kroz proučavanje istorije razvoja čovječanstva donose su da opstanak čovjek zavisi od povezanosti sa drugim pripadnicima vrste. Čovijek nije vrsta koja može opstati kroz individualizam. Fizičko i emotivno blagostanje jedinke zavise od kvaliteta odnosa. Povezivanje u grupe je ono što je osiguralo opstanak ljudske vrste i to je ono što je dio biologije našeg tijela. To znači da koncept individualnosti na biološkom nivou nije moguć.

Koping mehanizmi su mehanizmi odbrane kojim se podsvjesno služimo ne bi li se zaštitili. Kad dodje do toga da nam se dešavaju burne i teške emocije koping mehanizmi imaju tu ulogu da nam pomognu kroz skretanje pažnje da se nosimo sa njima. Takodje koping mehanizmi nastaju uslijed trauma i time se staraju da nas u budućnosti zaštite od sličnih iskustava. Oni čine da usvojimo one stavove, uvjerenja i ponašanja koji ce spriječiti da budemo povrijedjeni.

Neiskusni tragalac za istinom može se zapitati kakve veze navedene stavke imaju sa tim da osoba ima uvjerenje da može biti sama sebi izvor sreće i zadovoljenja svih potreba. Odgovor na to pitanje je taj da osoba može uprkos svojoj biologiji težiti ka individualizmu zato što to može predstavljati koping mehanizam.

Ljudi koji su izuzetno vješti u izbjegavanju povezanosti sa drugim ljudima najčešće se vezano za druge ljude osjećaju izuzetno nebezbjedno. To znači da su tokom svog života veoma često bili povrijedjeni kroz povezanost sa ljudima. Tad je njihova podsvijest donijela zaključke da ljudi i povezanost sa njima predstvaljaju izvor negativnih emocija tj patnje. Da bi se zaštitili od toga formira se koping mehanizam koji pazi da osoba nikad više ne bude povrijedjena.

To se postiže tako što se osoba okreće individualizmu. S ozirom da se sve ovo dešava na podsvjesnom nivou to znači da osoba uopšte nije svjesna pravih motiva koji se kriju iza njenog ponašanja. Ta osoba može i život provesti ubijedjena da je po karakteru vuk samotnjak a zapravo ta njena karakterna crta uopšte nije karakterna crta već mehanizam odbrane.

Takvim ljudima duhove i motivacione poruke o individualizmu samo štete jer ih učvršćuju u daljem obmanjivanju sebe i uskraćuju im mogućnost da žive život u svoj njegovoj ljepoti. Tu ljepotu nije moguće iskusti bez duboke povezanosti sa drugim ljudskim bićima.

Za kraj želim reći da biti individualista može a ne mora biti koping mehanizam. Neko zaista jeste takav. Medjutim da bi zaista znali da li ste takvi ili se usvajajući individualizam koji igra ulogu koping mehaniza branite da ne budete povrijedjeni iskoristite moj tekst kao filter kroz koji ćete provući svoje uvjerenje. Zapitajte se da li ste istinski takvi ili ste prisilno postali takvi da vas ljudi ne bi povredjivali.

Kad ste izolovani ne postoji niko ko vas može povrijediti ali takodje ne postoji niko ko vas duboko može usrećiti.

Ukoliko vam se ovaj tekst dopao, znanje možete proširiti čitajući sledeće:

Psihološki alati samospoznaje

Zadovoljite svoje potrebe