Manipulišeš li?

Manipulišeš li?
Unsplash/Denise Jans

Koja nam je prva pomisao kad čujemo riječ manipulacija?

Po pravilu ta misao manipulaciju označava kao nešto loše a manipulatore kao ljude koji beskurpulozo koriste druge ne bi li ostvarili sopstvene ciljeve. Pomislivši navedeno mi zasigurno nećemo pogriještiti, medjutim pokazaćemo rupe u poznavanju punog značenja koncepta manipulacije. Jer manipulacija jeste sve navedeno ali i malo više od toga.

Po definiciji manipulacija nije mračna vještina podredjivanja ljudi sopstvenoj volji već svaka akcija koju preduzimamo da zadovoljimo svoje potrebe na zaobilazni način. Dakle, osnovu manipulacije čini zadovoljenje potreba. Medjutim, iz raznih razloga kad svoje potrebe ne uspijevamo zadovoljiti direktno mi tad pristupamo zaobilaznim putem. Taj zaobilazni put predstavlja manipulaciju. Uvijek kad u cilju zadovoljenja svojih potreba u odnosu sa drugim ljudima ne pristupimo direktno tražeći zadovoljenje već ih kroz razne načine navedemo da nam potrebu zadovolje mi smo se koristili manipulacijom.

Sposobnost manipulisanja stičemo veoma rano u djetinjstvu kroz interakciju sa okolinom ali i posmatranjem i usvajanjem manipulativnih programa koje posjeduju naši staratelji. Tako će veoma malo dijete plačem skrenuti pažnju roditelja na sebe ili će malo veće dijete isto plačem navesti roditelja da mu da željenu igračku kojom se igra njegov stariji brat. U oba navedena slučaja, djeca su nesvjesno manipulisala roditeljima.

Roditelj takodje kroz manipulaciju vlada ponašanjem svog djeteta. On neće direktno reći svom djetetu da mu je potrebno da se ono ponaša pristojno da gosti ne bi stekli negativan utisak o samom roditelju da nije u stanju da vaspita dijete već će kroz prijetnju da će dijete ako ne bude mirno i dobro dobiti batine dobiti željeni rezultat.

Sve do sad navedeno i rečeno ima za svrhu da objedini i zaokruži znanje šta se sve po definiciji ubraja u manipulaciju. Da bi naše znanje bilo kompletno moramo znati da manipulacija nije nešto što koriste samo loši ljudi već predstavlja nešto što svi mi koristimo u svakodnevnom životu.

Tako je, bili toga svjesni ili ne svi koristimo odredjene manipulativne tehnike u medjuljudskim odonosima.

Svi smo u odredjenoj mjeri manipulatori.

Da bi smo osvijestili da se koristimo manipulacijama moramo prije svega znati šta sve jeste manipulacija, kako nastaje i koje su najćešće manipulativne tehnike. Upoznavši se sa navedenim moramo biti dovoljno objektivni da primijetimo kod sebe kad se tim tehnikama koristimo.

5 najčešćih manipulativnih tehnika

Gaslajting

Naziv ima korijen u engleskom jeziku i odnosi se na ime filma gdje je ova tehnika korišćena. Kod nas se gaslajting može primijeniti na one situacije kad nas neko "pravi ludim". Ovo je veoma toksična tehnika jer u svrhu manipulacije manipulator se poigrava sa percepcijom relnosti osobe nad kojom se tehnika koristi. Manipulator pokušava ubijediti osobu da ono što vidi-ne vidi, da ono što čuje-ne čuje i da ono što jeste nije tako kako jeste.

Primjer: Muškarac je vidio svoju ženu da ulazi u tudja kola. Kad je upitao gdje je i sa kim bila ona se brani govoreći i ubjedjujući supruga da uslijed svog lošeg vidi nije vidio nju nego neku drugu ženu.

Žrtva

Jedna od najčešće primjenjivanih manipulativnih tehnika je izigravanje žrtve. Ova tehnika nalazi primjenu kako na individualnom tako i na kolektinom nivou. Postoje čitave nacije koje preuzimaju uloge žrtve. Moć ove tehnike se krije u tome da osoba predstavljajući se kao žrtva dobija sažaljenje i kroz sažaljenje korist od drugih. Takodje, dešava se da kroz ulogu žrtve osoba izbjegava odgovornost za svoja djela.

Primjer: Političar je kroz svoj nesmotreni govor direktno uvrijedio odredjenu etničku skupinu. Kada je skupina agresijom odreagovala prema političaru on umjesto preuzimanja odgovornosti za svoje riječi i djela preuzima ulogu žrtve praveći time da izgleda da ga navedena skupina mrzi na nacionalnoj osnovi.

Izolacija

Veoma česta u ljubavnim odnosima, mada je ima i u prijateljskim i porodičnim. Suština ove tehnike je da se osoba nad kojom se manipuliše malo po malo odvaja od svih ljudi koji postoje u njenom životu. Dakle, osoba koja manipuliše da bi vladala manipulisanom osobom distancira je od svih ljudi koji postoje u njenom život da bi je imala samo za sebe i da bi njom vladala. Osoba koja je izolovana vremenom i distancom biva udaljena od svih i time postaje ranjiva jer zavisi za zadovoljenje emotivnih potreba samo od manipulatora koji se tom ranjivošću koristi.

Primjer: Momak djevojci u ljubavnom odnosu ukazuje na stvarne i izmišljene mane svih njenih drugarica pa čak i njene porodice pronalazeći konkretne primjere kojim nastoji dokazati da je niko ne voli i ne poštuje kao on. Takodje joj redovno naglašava da nju takvu kakava jeste niko osim njega ne bi volio. Vremenom je ubjedjuje da nikog osim njega na ovom svijetu nema.

Tretman ćutanjem

Manipulativna tehnika koja nalazi primjenu u svim medjuljudskim odnosima. Osnova ove tehnike se nalazi u tome da se ćutanjem kažnjava osobu za nešto što je uradila ili za nešto što odbija da uradi. Ovu manipulativna tehnika je emotivno veoma teška za podnijeti jer osoba nad kojom se primjenjuje osjeća se odsjećeno od bliskosti koju inače ima u tom odnosu. Manipulator tu bliskost tj uskarćivanje iste koristi kao sredstvo da dobije ono što hoće. Osoba kojom se manipuliše da bi vratila bliskost pruža manipulatoru ono što želi.

Primjer: Roditelj nakon roditeljskog sastanka tretmanom ćutanja kažnjava svoje dijete za loše ocjene. Atmosfera u kući je takva da dijete kojem je osnova emotivnog zdravlja dobar odnos sa starateljem sad nailazi na zid ignorisanja. Roditelj se ponaša kao da dijete nije prisutno u prostoriji. Dijete se osjeća kao da je loše i pokvareno. Osjeća se neuvaženim i odbačenim. Osjeća se kao da ga nema.

Ucjena

Takodje tehnika koja nalazi svoju primjenu u svim sferama, od ljubavnih, prijateljskih, porodičnih do poslovnih odnosa. Moć ove tehnike se krije u tome da bi osoba zaslužila pažnju, ljubav i uvažavanje mora da bude onakva kakvom je manipulator želi. Kad osoba istupa van tog okvira manipulator emotivnom ucjenom pokušava povratiti svoju moć. Manipulisana osoba mora ići protiv sebe da bi zaslužila manipulatorovu ljubav.

Primjer: Žena kaže svom suprugu da ako je istinski voli kako kaže da je voli nazvaće svoje roditelje i reći im da ne dolaze u višednevnu posjetu. Suprug da bi dokazao svoju ljubav i zadržao naklonost supruge treba da uradi nešto što ne želi i što možda i nije ispravno.

Ovo su samo neke od manipulativnih tehnika koje ljudi svjesno ili nesvjesno primjenjuju na nama i koje i sami svjesno ili nesvjesno primjenjujemo na drugima. Ovo su obrasci koje većina nas usvaja u djetinjstvu kroz interakciju i posmatranje i nastavi nesvjesno da primjenjuje kroz život. Medjutim, onog trena kad postanemo svjesni šta i kako radimo imamo moralnu obavezu da napustimo manipulativne obrasce.

Već sam navela da je osnova svake manipulacije nezadovoljena potreba. Spoznavši da se manipulacijama koristimo da bi zadovoljili potrebe u tom slučaju trebamo pronaći strategiju kojom umjesto manipulacijom potrebu možemo direktno zadovoljiti. Na primjer, veoma je čest slučaj da stariji ljudi glume da su bolesniji nego što jesu da bi imali više pažnje od svojih potomaka. Ovo je knjiški primjer manipulacije. Potreba koja se krije iza manipulacije je potreba za pažnjom. Direktan pristup bi bila konstatacija potomcima da se osoba osjeća usamljeno i izolovano i da joj je potrebno više pažnje i zajedničkog vremena sa svojim voljenima.

Ovaj tekst je pisan isključivo u cilju spoznaje i prepoznavanja svojih manipulativnih obrazaca ali i da bi se zaštitili od drugih koji svjesno ili nesvjesno manipulacijom pokušavaju vladati nama. Nikako ne preporučujem korišćenje navedenih tehnika u cilju sticanja moći nad drugim ljudima jer u tom slučaju

KARMA WILL GET YOU!