Čovjek/Nečovjek

Čovjek/Nečovjek
Unsplash/Moreno Matković

Čovjek je bio žrtva spletke. Uprljali su mu ime i reputaciju. Jedina odbrana je njegova riječ. Medjutim, danas u riječ malo ko vjeruje. Čovjek je osjetio veliku ljutnju i bijes. Poželio je da traži način da uništi svoje neprijatelje. Našao ga je. Svjestan je šta se sprema da uradi. Ali u zadnjem trenu baca oružje u bespovrat. Neće da bude kao neprijatelj.

Nečovjek je bio žrtva spletke. Bijesan i ljut hvata se otrovnog oružja. Osveta je ono za čim poseže. Smišlja i razvija plan kako uništiti svoje neprijatelje. Plan je zreo, čeka se prilika. Nečovjek ne preispituje ono što se sprema da uradi. Srećan je i osjeća bolesno zadovoljstvo jer će oni koji su ga povrijedili patiti. Plan sprovodi u djelo.

Čovjek je dobio moć. Mase od njega zavise. Njegova riječ je tas koji preteže na vagi koja odredjuje nečiju sudbinu. Oko njega su ljudi koji mu nude načine da se okoristi svojim položajem. Jednostavno je. Niko znati neće. Samo treba da okrene glavu na drugu stranu i tim prećutno dopusti. Čovjek se koleba, mjeri u glavi razloge za i protiv. Nema velikog rizika a dobit je enormna. Ali jedva primjetni glasić upozorava: "Ne radi to, ne radi to, ne radi to...".  Čovjek je svjestan šta se sprema da uradi. Već je gotov da da pristanak ali nešto ga sprečava. U zadnjem trenu odustaje. Osjeća žaljenje za izgubljenim ali ne sumnja u ispravnost svoje odluke.

Nečovjeku je data moć. On je taj koji kroji sudbine mnogih. Put kojim hodi nosi sa sobom brojne mogućnosti da stekne svega čega nikad imao nije a za čim je uvijek čeznuo. Na tom putu saveznika je bezbroj. Nečovjek polako formira krug bliskih saradnika koji zajedno sa njim prave plan kako da iskoriste njegovu moć u cilju sticanja velike koristi a sve na štetu onih koji od njega zavise. Plan je iskovan, djelo je ono što slijedi. Nečovjek ne oklijeva. Osjeća uzbudjenje i zadovoljstvo što mu se može ono što se malo kome ukazuje prilika da ostvari. Na patnji drugih on gradi kulu svog uspjeha.

Čovjek i nečovjek su u mnogočemu isti. U njima je ista ljudska priroda. I u jednom i u drugom živi kako dobro tako i zlo i to se ne može poreći. Ono što pravi razliku izmedju čovjeka i nečovjeka je ko podliježe ljudskoj prirodi a ko gospodari njom.

Nečovjek je slijep. Ne vidi zlo u sebi i tada ono njim gospodari. On je rob svojih nagona. Njegova djela su lišena ikakve svjesnosti o šteti koju čini i sebi i drugima.

Čovijek kao tek rodjeno mače polako otvara oči. Postaje svjestan. Polako počinje da uvidja šta radi. Vodeći se kompasom dobra i zla koji je svima dat, čovijek bira svoja djela. Prepoznaje svoju zlu prirodu ali joj nije rob. Postaje gospodar.

Ko birate da budete?