Koristan ljubavni savijet, dio I

Trigerima se često daje negativno značenje, ali hajde malo da udjemo u dubinu trigera i kako vam to može pomoći da unaprijedite ljubavni odnos.

Koristan ljubavni savijet, dio I

Svi znamo šta su trigeri? U slučaju da neko ne zna triger je spoljašni nadražaj koji u nama izaziva emotivnu reakciju. Trigeri mogu biti kako pozitivni tako negativni. Evo jednog primjera pozitivnog trigera. Svaki put kad ugledate npr bebu u vama se probude emocije nježnosti i ljubavi, prosto se istopite. Dakle beba je triger koji u vama budi predivne emocije. Isto tako kad npr ugledate insekta u vama se bude odbojnost i gadjenje. Insekat je triger i on izaziva u vama odredjenje emocije. Sad ne može a da ne bude jasno šta je triger.

Otići ću korak dalje i objasniti da triger bilo pozitivan ili negativan u potpunosti je ličan. Neće dvije različite osobe imati isti pogled na bebu. Npr u vama beba budi emociju nježnosti dok neka druga osoba ne osjeća ništa osim totalne ravnodušnosti. To me dovodi do toga da triger nije ništa drugo nego značenje koje smo odredjenoj pojavi, predmetu, situaciji ili osobi mi sami pridali.

To znači da su i beba i insekat potpuno neutralne pojave a mi smo ti koji tim pojavama pridajemo značaj i pridavši im odredjeni značaj u nama se bude tj trigeruju odredjene emocije. Logičnim slijedom dogadjaja lako se može zaključiti da možemo odabrati  kakav značaj dajemo nekoj pojavi.

Značenja nijesu temeljna i fiksna a tim želim reći da ne postoji pojava na svijetu koja je apsolutno npr dobra ili losa. Svaka pojava je neutralna a značenja koja joj se pridaju su apsolutno naš ljudski produkt. Npr koliko god da će se većina složiti da je rat loš neki će ipak reći da je neophodan pa čak i dobar.

Vrijeme je da predjem na glavnu temu ovog teksta. Kako nam spoznaja i analiza trigera koji u nama bude negativne emocije i nakon toga burne i negativne reakcije može pomoći da izbjegnemo nagazne mine koje sa sobom neminovno nosi ljubavna veza.

Za početak je izuzetno bitno da objasnim da nijesu sva ponašanja vašeg partnera koja u vama bude negativne emocije loša već da im vi pridajete loše i negativno značenje. Do toga dolazi da uslijed trauma i negativnih dešavanja tokom života naš mozak ima tu ulogu da nas drži tamo gdje je sigurno i dobro. Ne bi li to obezbijedio mozak analizira okolnosi i predvidja situacije. Tako da ako ste nekad ranije u ljubavi bili povrijedjeni vaš mozak analizira ponašanje vašeg partnera i često bezazlene situacije tumači kao znak opasnosti. Jedini način da to pobijedite je da ne vjerujete uvijek svojim mislima jer nije sve tačno što vam prolazi kroz glavu i da budete toliko svjesni da možete sebe što je moguće objektivnije posmatrati ne bi li donijeli racionalne zaključke šta je istinski loše po vas a šta vi dajući loše značenje tumačite kao loše po vas.

Ne postupajući tako dolazi do paradoksalne okolnosti koja nam može napraviti veliki problem. Dakle mozak radi svoj posao, u ovom slučaju analizira partnerovo ponašanje, i upozorava nas na opasnost pa bila ona stvarna ili umisljena. Ukoliko nijesmo objektivni u procijeni da li je opasnost stvarna ili umisljenja svojim reakcijama tj ponašanjem dovodimo do toga da zapravo u pokušaju da spriječimo problem dovedemo do problema.

Postanite svjesni svojih trigera. Posmatrajte sebe kao što bi ste posmatrali drugu osobu ili film na Tvu. Šta prethodi vašim negativnim emocijama i reakcijama? Koji dogadjaji vode do toga da se osjećate tako kako se osjećate i da reagujete tako kako reagujete? Šta to partner uradi i kaže pa vi osjećate emocije koje osjećate i to vas navodi da reagujete tako kako reagujete? Ne moram naglašavati da treba da budete izuzetno objektivni pa čak i strogi prema sebi. Nemojte upasti u poricanje i opravdavane sebe. To nikud ne vodi. Budite samoanalitičar.

Kad ustanovite sva moguća ponašanja u vezi koja u vama bude negativne emocije slijedi najbitniji korak a to je da postanete svjesni da li je to istinski loše ponašanje vašeg partnera ili vi tom ponašanju pridajete negativno značenje i kao posledica toga dolazi do budjenja negativnih emocija kod vas a zatim i burnih reakcija. Da li je to što partner radi loše i nepošteno prema vama ili vi tome pridajete značenje da je to šta on radi loše i pogrešno.

Nastaviće se...