Duhovni učitelji čija učenja imaju veliku transformativnu moć

Duhovna učenja su u prošlosti, rijetko dostupna i najčešće nerazumljiva, bila privilegija samo odabranih. Međutim vremena se mijenjaju, znanja nikad nijesu bila dostupnija i sve više ljudi napušta stare programe ponašanja, koračajući polako ali sigurno putem samospoznaje. Na tom putu učitelji koji će nas usmjeriti su prijeko potrebni. Podijeliću sa vama one učitelje koji su meni dali dar znanja i spoznaje.

Duhovni učitelji čija učenja imaju veliku transformativnu moć

Oduvijek neobično privučena mističnim, poslednjih deset godina intenzivno sam čitala i izučavala svaki mogući izvor informacija na temu duhovnosti koji sam mogla pronaći. Tokom tog perioda moje znanje je prilično poraslo ali kao da se sve završavalo na tome. Posjedovala sam veliki broj informacija ali nisam poznavala način kako naučeno da primijenim u sopstvenom životu i dobijem rezultate koje želim.

Nemogućnost da istinski napravim promjenu često je dovodila do frustracije ali nikad do trajnog odustajanja. Uvijek bih se vraćala potrazi za novim informacijama sa obnovljenim entuzijazmom.

To je postepeno dovelo do toga da pronadjem učitelje čija znanja i učenja su, slobodno mogu reći, transformisala moj život.

Red kojim sam pronalazila učitelje je bio takav da je svaki sledeći bio logićni nastavak onog prethodnog. Svaki sledeći bi doveo do toga da se znanje koje sam stekla od prethodnog uveća ali i da postane jasnije i primjenjivije. 

Svaki od učitelja koje navodim ima jedinstven pristup istini koju nas uče. Zato se na prvi pogled može učiniti da su njihova učenja dosta različita. Medjutim kad se udje u dubinu spozna se da sva počivaju na istom temelju.

Bentinjo Masaro

Moj prvi susret sa znanjem koje istinski transformiše život bio je Bentinjo Masaro i njegov kurs "Prosvjetljenje" u kojem je mistična i teoretska znanja učinio razumljivim i primjenjivim u životu.

Kurs počinje lekcijom koja nas uči da spoznamo Prisustvo. To radimo tako što na par sekundi zaustavimo misli. Kad to uradimo ne možemo a da ne osjetimo da i bez prisustva misli idalje postojimo. Osjetimo takoreći prisutnost. Osjetimo veoma svjesno svoje postojanje.

Ben predlaže da svakodnevno,12 puta ili više, na par sekundi zaustavimo misli i osjetimo ono što preostaje. To je Prisustvo koje je uvijek tu i koje je uvijek Sad. Ukoliko samo na par sekundi zaustavite misli osjetićete živost sopstvenog postojanja.

Prisustvo je nešto što se ne stiče, to je nešto što je uvijek tu, što je svima dostupno, ono što svi posjedujemo. Sve što treba da uradimo je da postanemo svjesni Prisustva koje je uvijek bilo tu, jeste tu i biće tu.

Fascinirana činjenicom da kada zaustavim misli na par sekundi osjetim prostor unutrašne tišine koji se najbolje može opisati kao osjećaj "Ja jesam" ili "Ja postojim", primjenjivala sam navedenu vježbu mjesecima, ne gubeći ni malo motivaciju. Uživala sam u novootkrivenoj svjesnosti.

Ali istinsku moć u primjeni novostečenog znanja uvidjela sam naišavši na sledećeg učitelja.

Ekart Tol

Listajući jedan duhovni portal naišla sam na isječak iz knjige "Nova zemlja" koju je napisao Ekart Tol. Zaintrigirana, pronašla sam je u pretraživaču u Pdf izdanju i uskoro sam shvatila da u rukama imam istinsko blago.

Temelj Ekartovog duhovnog učenja je sadašnji trenutak i njegava bitnost. Ekart nas uči da vrijeme ne postoji. To je koncept smišljen od strane ljudi. Vrijednost tog koncepta je neosporna ali je iluzija da postoje prošlost i budućnost. Postoji samo sadašnji trenutak. Ono što mi nazivamo prošlošću i budućnošću su zapravo misli koje se dešavaju u sadašnjosti. Niko nikad nije doživio budućnost. Kad dodje neki budući momenat mi ga iskusimo samo kao sadašnji trenutak.

Ekart se u navedenoj knjizi temeljno posvećuje egu. Ekart pod egom podrazumijeva sve ono nesvjesno. Naš zadatak je da postanemo svjesni ega kako na individualnom tako i na kolektivnom nivou jer samo tako eliminišemo njegov uticaj na nas.

Takodje, Ekart uvodi koncept "Tijela boli". Pod tim podrazumijeva nakupljene emocije koje postoje u nama i na odredjene okidače bivaju aktivirane noseći tad sa sobom veliku količinu boli. Kao i kad je ego upitanju tako i tijelo boli treba biti prepoznato.

Ekart govori i o prisutnosti ili svjesnosti, koja je uvijek tu. Jedino kroz svjesnost ego i tijelo boli gube svoju jačinu. Nije mi dugo trebalo da shvatim da Ekart govori o istom fenomenu kao i Bentinjo.

Par dana nakon što sam pročitala Novu Zemlju, uslijed određenog događaja iskusila sam veliku ljutnju. U tom tenutku, po navici, pomislila sam na Prisustvo i ostala sam zatečena onim sto se dogodilo. Postavši svjesna/prisutna osjetila sam se odvojenom od emocije ljutnje. Nisam više bila ljuta, već sam postala svjesna da mi se ljutnja dešava. Ljutnja se dešavala a ja sam je posmatrala. To slikovito mogu objasniti kao da se nalazim u uzburkanom moru emocija, ne praveći razliku izmedju sebe i vode(emocija) a onda sam se, iznenada, u jednom trenutku uzdigla iznad vode i posmatrala uzburkanu vodu (emocije). Nisam više bila identifikovana sa emocijama već sam ih posmatrala kao odvojene od sebe. Kao da se drugom dešavaju.

Iako sam mjesecima ranije prvi put iskusila svjesnost, tek tada sam osjetila pravu moć i jačinu te spoznaje. Disidentifikujući se od emocija više nisam bila njima na milost i nemilost da upravljaju sa mnom. 

Sledećih skoro pola godine, svakodnevno sam gledala Ekartova predavanja, sve više i više spoznavala ego i prepoznavala njegove zamke, širila svoju svijest i jačala sposobnost boravka u sadašnjem trenutku.

Iscrpivši znanje koje mi je bilo potrebno od Ekarta, uslijed velikih emotivnih turbulencija, bila sam prinudjena da tražim novog učitelja. On je došao u vidu:

Til Svon

Til je, između ostalog, ekspert za rad sa sjenkom. To je koncept koji je u psihologiji uveo Karl Gustav Jung. Prema toj teoriji naša sjenka tj podsvjesni um sadrži sve ono što smo tokom odrastanja, uslijed uticaja najbližeg okruženja i staratelja, odbacili od sebe kao neprihvatljivo. Svjesnim smo zadržali one osobine koje su nam donosile ljubav i zadovoljenje potreba a sve ono u vezi nas što je kritikovano i označeno kao loše postalo je naša sjenka. Međutim, samo zato što smo određene osobine potisnuli u podsvijest to ne znači da su one izgubile uticaj na nas. Samo što sad pronalaze zaobilazni i manipulativni put da se ispolje.

Jedini način da postignemo stanje unutrašnjeg mira je da integrišemo sve one odbačene djelove sebe, da ih prihvatimo kao vrijedne i validne. To ne znači da moramo ispoljavati ponašanje u skladu sa njima ali ih moramo postati svjesni.

Opet je svjesnost nešto što se navodi kao kamen temeljac. Samo onda kad uđemo u mrak sopstvene sjenke i osvijetlimo je svijetlom svjesnosti, tek tada možemo biti cjeloviti.

Til veliki značaj pridaje osvještavanju podsvjesnih programa ponašanja i pronalasku uvjerenja kojih nijesmo svijesni a koja diktiraju naš život.

Vježbajući svjesnost već duži vremeski period bila sam istinski spremna da uđem u sebe, da spoznam svoju Sjenku i da dopustim sebi da budem toliko iskrena i ranjiva da dodjem do korjena najdubljih i najbolnijih uvjerenja u čijem sam stisku provela čitav život.

Jedno po jedno uvjerenja su iz nesvjesnog prelazila u svjesna i time gubila moć koju su do tada imala nadamnom. Spoznaja nekih temeljnih uvjerenja dovela bi do toga da sam se fizički osjećala lakše danima. Kao da sam spustila teret koji sam nosila godinama a da nisam ni znala da ga nosim.

Til je u svom pristupu duhovnosti izuzetno praktična. Nudi širok spektar alata koji oslobađajući vas nesvjesnog dovode do širenja svijesti.

Dejvid R. Hokins

Čitajući duhovnu literaturu često sam nailazila na termin "emocionalna skala". Istraživši više dosla sam do Dejvida R. Hokinsa i njegove knjige "Sila nasupot Moći" u kojoj iznosi i pojašnjava princip emocionalne skale.

Kao što se vidi na slici emocije kreću od najnižih ka najvišim i svaka od njih ima sopstveni nivo vibracije. Okolnosti koje živimo su uvijek u skladu sa vibracijom na kojoj se nalazimo.

Veliki broj ljudi zainteresovanih za duhovnost je upoznat sa emocionalnom skalom. Primijetila sam da je ustaljeno mišljenje da misleći pozitivne misli možemo dostići visoke vibracije ljubav i radosti.

Medjutim to tako ne funkcioniše.

Pomenuli smo ranije sjenku koja je zapravo ljudska podsvijest, koje nijesmo svjesni i koja u sebi najčešće sadrži upravo ove emocije koje vibriraju na najnižim vibracijama. Koliko god neko bio istrajan u pozitivnom razmišljanju ukoliko ne osvijesti sjenku i ne integriše one djelove sebe koji vibriraju emocijama srama, krivice, tuge i sl, rezultati će uglavnom izostati jer pozitivan fokus privlači pozitivna iskustva ali ne neutrališe podsvijest koja isto tako privlači iskustva u skladu sa sopstvenom vibracijom. Jedino postajući svjesni onih programa koji vibriraju nisko možemo ih otpustiti i tako krenuti ka višim vibracijama. Da bi dosegli visoke vibracije na kojima želimo da budemo moramo svjesno proći i osvijestiti one niske.

Za kraj želim reći da put ka širenju svijesti i spoznaji sebe nije podložan ikakvim pravilima. Svako ima svoj put i na tom putu učitelje koji ga usmjeravaju. Meni su navedeni istinski pomogli i gajim veliku nadu da će i vama. 

Želim vam svako dobro,

Katalena